Kilka słów o projektorach

Jakie najważniejsze rodzaje projektorów są obecnie dostępne na rynku? Którą z technologii zastosować w przygotowywanym przez nas projekcie i wreszcie […]

Czy tradycyjne muzea, ich kuratorzy i cenne kolekcje padną ofiarą muzeum cyfrowego? Odpowiedzi są dwie – nie oraz możliwe, że tak. Ludzie wciąż przywiązują dużą wagę do fizycznych odwiedzin w muzeum. Ludzi wciąż będzie pociągać siła bijąca od materialnych obiektów, a muzea pozostaną celem rodzinnych wypadów oraz żywym pomnikiem dzielonych przeżyć wielu pokoleń. Jednoczesny rozwój muzeum cyfrowego jest jednak nieunikniony, a możliwe poszerzenie kręgu odbiorców zbyt istotne, by się temu procesowi opierać.
Wayne G. Clough, Best of Both Worlds: Museums, Libraries, and Archives in the Digital Age [Na styku dwóch światów: muzea, biblioteki i archiwa w erze cyfrowej]