Tak naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak ostatecznie edukacja zmieni się pod wpływem digitalizacji, ale wyraźnie widać głód wiedzy i nauki. Wystarczy udostępnić informacje, by zostały pochłonięte.
Wayne G. Clough, Best of Both Worlds: Museums, Libraries, and Archives in the Digital Age